Cursus

 

 

In de nazomer 2016 organiseren we een cursus “samenwerken rondom persoonlijke levensthema’s”.

 

We beogen mensen bij elkaar te brengen op basis van persoonlijke waarden, eigen wijsheid en levenservaring.

Op basis van het verlangen om het eigen leven vorm en betekenis te geven aan de hand van eigen authentieke levenservaring.

 

Verschillen tussen groepsleden onderling vormen daarbij een verrijking voor de groep en nodigen uit om de eigen horizon te verbreden met de door anderen aangereikte perspectieven.

 

Terloops maakt u zich een methodiek eigen om op een onderzoekende wijze in balans te blijven / komen met uzelf en met andere mensen.

 

En een mooie gelegenheid om aandacht te geven aan een praktische uitwerking van “thema’s over werk en leven”, die de afgelopen tijd aan uw geestesogen zijn voorbijgekomen.

 

Wat u van de groep mag verwachten:

In de groep biedt u uzelf en anderen ruimte om te zoeken naar passend gedrag (coping) en waardevolle relaties.

Belangrijke peilers zijn bereidheid tot openheid in het contact, gespreksvoering gericht op respect en gelijkwaardigheid in het contact, en gezamenlijk ondernemen van activiteiten, zoals sportieve, creatieve en culturele activiteiten.

 

Wat u van uw docent mag verwachten:

Positieve aandacht en betrokkenheid / meervoudige partijdigheid naar alle deelnemers,

Ondersteuning bij het plaatsen van uw kennis, houding en gedrag tegen de achtergrond van uw persoonlijke levensgeschiedenis (verleden - heden - toekomst), zodat u deze, waar nodig, kunt herijken aan waarden in uw leven die u voor het huidige tijdsgewricht van belang vindt.

Belichting van uw persoonlijke competenties tegen de achtergrond van de groepsdynamiek, bijvoorbeeld het vervullen van rollen die de samenwerking in de groep bevorderen.

Ondersteunen van het gebruik van uw eigen hulpbronnen (creativiteit – levenservaring) om deze competenties verder uit te bouwen.

 

 

 

 

~Tegenoverliggend vormt de kudde in de nevel een nauwelijks zichtbare samenhang op weg naar een geschikt onderkomen voor de nacht†† ~

 

 

 

Intervisie als methodiek

Biedt een heldere structuur,

die de uitwisseling in de groep op bovengenoemde terreinen mogelijk maakt,

zodoende kan bijdragen aan een menselijke en waardige samenleving

waarin de haalbaarheid van waardevolle doelstellingen binnen het bereik van de deelnemers komt te staan.

  

Kennismaking met andere (potentiŽle) groepsleden en met de docent

De werkweek wordt voorafgegaan door een kennismaking met andere (potentiŽle) groepsleden en met de docent.

Plaats en datum worden afgestemd op het aantal en plaats van herkomst van eventuele belangstellenden.

 

Informatie:

info@intervisie.org

 

 

Deelname aan de cursus kost 180 euro p.p. per week.

Waarbij inbegrepen:

1.      Werkruimte in de vrije natuur en in de cursusruimte van een voormalige boerderij o.l.v. de docent

2.      Dagbesteding / overnachting in de woning op de kop van de statek (Ruprechtice 101) en in het appartement in de boerderij (Ruprechtice 100)

3.      Ontbijt en lunch

4.      Koffie en thee ten tijde van de cursus

 

Niet inbegrepen zijn:

1.      Warme maaltijden (alternatieven: voor max. 8,- € p.p. eten in een Tsjechisch restaurant of samen koken met de groep)

2.      Reiskosten

3.      Bezoek aan externe activiteiten

 

 

 

 

Missie: mensen bij elkaar te brengen op basis van verscheidenheid, persoonlijke waarden, eigen wijsheid en levenservaring.

Op basis van het verlangen om het eigen leven vorm en betekenis te geven aan de hand van eigen authentieke levenservaring.

 

 

 

De overnachtingen zijn op twee / drie persoonskamers met eenpersoons bedden.

Eventueel kan een eigen tent op de hof of in de omliggende weiden / boomgaard worden opgesteld.

Deelname: maximaal 8 cursisten.
De cursusbijeenkomsten in de ochtend (9.00 tot 13.00 uur)

aansluitend werken aan persoonlijke doelstellingen binnen in of in de omgeving van de boerderij.

Dit kan heel goed samengaan met vakantieactiviteiten, zoals wandelen en zwemmen in het naburige openlucht zwembad (4 km)

Uit eten / samen koken in de boerderij

In de omgeving zijn binnen een straal van 6 km enkele zeer goede eetgelegenheden, waar men voor Tsjechische prijzen (rond 8 euro) een goede maaltijd en enkele drankjes kan nuttigen.
Winkels voor levensmiddelen (potraviny) op 4 km afstand

 

Museumactiviteiten Op minimaal 3 verschillende locaties blijkt dat “Broumovsko” cultuur hoog in zijn vaandel heeft staan.

Artcafť” en een klein “grand cafť” in het complex van het nabij gelegen klooster in Broumov.

 

 

 

 

 

Rob Schoot (1948)

 

 

info@intervisie.org

 

Tel: 06 41 66 96 96

 

 

Werkervaring:

 

InitiŽle opleiding: HBO - maatschappelijk werk (individuele hulpverlening), en VO (2- jarige Voortgezette Opleiding: “therapeutisch werken met groepen” en “supervisie & werkbegeleiding”) met vele jaren ervaring in hulpverlening en begeleiding van groepen.

 

Aansluitend vele opleidingen en trainingen op basis van leer- en ontwikkelvragen uit de dagelijkse praktijk.

 

Vanaf 1979 werkzaam als supervisor / coach voor individuen en voor groepen, binnen onderwijs, overheid en welzijnsorganisaties .

 

Daarnaast werkzaam als docent in het hoger en middelbaar agogisch beroepsonderwijs. (vanaf 1993)

 

“Ik werk met uitgangspunten ontleend aan de systeem- & communicatietheorie en aan de hand van concrete technieken zoals: counseling, gedragstherapeutische technieken, hypnotherapie, gespreksvoering, discussie & vergadertechniek, conflicthantering en groepsdynamica”.

 

“De laatste jaren van mijn beroepscarriŤre heb ik gewijd aan de ontwikkeling van intervisie, als instrument voor teamontwikkeling”. Gericht op de training van medewerkers in samenwerking bij persoonlijke competentieontwikkeling.

Persoonlijke competenties ten behoeve van samenwerking van het team bij de uitvoering van hun vak”.

 

Sinds 2013 met pensioen en met de ambitie om verworven inzichten, kennis en vaardigheden door te geven aan volgende generaties.

 

In de overtuiging dat elk mens diep van binnen een eigen waarheid kent, die iedereen kan vinden zodra hij ernaar op zoek gaat. Deelnemers kunnen elkaar daarbij behulpzaam zijn in een aanraking die tot verlossing leidt.

 

Lid van de LVSC (landelijke vereniging voor supervisie & coaching)

 

Zwolle, 06.06.2014